Štefanec Reality
Štefanec Reality
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Info

Čo potrebujete v prípade, ak sa rozhodnete, že starostlivosť o predaj Vašej nehnuteľnosti zveríte nám:

Predaj bytu:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy (ak je v spoluvlastníctve pozemok)
 • zmluvu o prevode bytu do vlastníctva
 • pôdorys
 • znalecký posudok (v prípade úveru)
 • súhlas spolumajiteľov na predaj bytu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majitel)

Predaj rodinného domu:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • geometrický plán
 • stavebné plány
 • stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • znalecký posudok
 • súhlas spolumajiteľov na predaj domu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

Predaj pozemku:

 • územno-plánovaciu informáciu, nie staršiu ako 1 rok
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • súhlas spolumajiteľov na predaj pozemku formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

Dedičstvá na Slovensku a v Európe v 27 európskych krajinách:  www.successions-europe.eu

 

KTO JE REALITNÁ KANCELÁRIA?
V zmysle živnostenského zákona môže realitnú činnosť vykonávať osoba s vysokoškolským vzdelaním stavebného ekonomického a právneho zamerania, respektívne osoba so stredoškolským vzdelaním s maturitou s paťročnou praxou v odbore. Ak toto nie je splnené, je činnosť RK protizákonná. /overenie www.orsr.sk, www.zrsr.sk/

VÝBER REALITNEJ KANCELÁRIE.
Je dobré, ak zistíte, odkedy RK, ktorej služby mienite využiť, v danom meste pôsobí. Skrátka, či má v oblasti realít dostatočné skúsenosti. Využiť treba aj referencie od známych respektívne od ľudí, ktorí s touto realitnou kanceláriou majú už skúsenosti. Tiež treba zistiť, či spomínaná RK má poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone svojej činnosti. Dobré je preveriť si aj jej členstvo v Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska /NARKS/. Kontakt na NARKS so sídlom v BA nájdete na internete.

RK - ČLEN NARKS.
NARKS svojich členov zavazuje dodržiavaním etického kódexu. Tento obsahuje základné pravidlá správania sa RK pri vykonávaní svojej činnosti, a to vo vzťahu ku klientom, ako aj vo vzťahu k iným RK. Klient členskej RK sa v prípade nespokojnosti môže obrátiť na orgány NARKS.

SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA.
Ak klient príde do RK so zámerom predať byt, alebo inú nehnuteľnosť, mal by podpísať zmluvu o sprostredkovaní, najlepšie s doložkou výhradného zastúpenia. Získa tak zodpovednosť a serióznosť u svojho zástupcu. Zmluva by mala zadefinovať zmluvné strany, platnosť zmluvy, tiež práva a povinnosti zmluvných strán, cenu, za ktorú sa bude nehnuteľnosť ponúkať a odmenu pre RK.

AKÁ JE VÝŠKA PROVÍZIE?
Výška provízie pre RK v trhovom hospodárstve nie je obmedzená. Napríklad v Bratislave sa pri bežných prevodoch od 3 do 6 percent. V iných okresoch to môže byť inak.

AKO JE TO S PLATENÍM?
Uloženie peňazí v notárskej úschove, alebo vinkuláciou v banke je najbezpečnejší spôsob odovzdania peňazí pre obe strany. Všetky ostatné spôsoby závisia na miere dôvery medzi zmluvnými stranami a sprostredkovateľom navzájom.
Ak RK vypláca peniaze, takpovediac  na ulici v aute, je to neprofesionálne, nebezpečné a absolútne neštandardné.

ULOŽENIE PEŇAZÍ U NOTÁRA.
Uloženie peňazí v notárskej úschove ešte pred podpisom zmluvy za prítomnosti oboch strán uloží kupujúci peniaze za nehnuteľnosť u notára, a ten ich po podpise zmluvy alebo po zmene vlastníka v katastri nehnuteľností vyplatí predávajúcemu.

VINKULÁCIA V BANKE.
Vinkulácia v banke znamená, že kupujúci si dobrovoľne nechá zablokovať na svojom účte v banke peniaze na kúpu nehnuteľnosti v prospech predávajúceho, ktorému budú vyplatené alebo prevedené na jeho účet po predložení relevantných dokladov.

ZLOŽENIE ZÁLOHY.

Záloha na kúpnu cenu za nehnuteľnosť sa záujemcom skladá výlučne na účet RK, alebo priamo v sídle, alebo pobočke realitnej kancelárie. Makléri nemajú právo preberať osobne zálohy. Záujemca dostane doklad o vložení zálohy a Depozitnú zmluvu, opečiatkovanú pečiatkou RK.